Comisiones Obreras - FSC Baleares

Comisiones Obreras - FSC Baleares
PREPARA TU OPE

martes 7 de mayo de 2013

"Continua sent molt preocupant la baixada d’afiliacions a la Seguretat Social"

Segons les dades publicades avui pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, per comparació al mes d’abril de l’any 2012 el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social baixa un -0,45% a les Illes Balears i en total s’han destruït -1.732 afiliacions. La destrucció d’afiliació continua minorant el seu ritme, tot i que encara estam en el pitjor mes d’abril del cicle recessiu, en acumular-se cinc anys de davallades interanuals.

Silvia Montejano, Secretaria d¿Ocupacio, Formacio i Joventut

Silvia Montejano, Secretaria d¿Ocupacio, Formacio i Joventut

Segons les dades publicades avui pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, el nombre mitjà d’afiliacions a la Seguretat Social és de 384.169. Per comparació al mes d’abril de l’any 2012, el nombre d’afiliacions baixa un -0,45% i en total s’han destruït -1.732 afiliacions. La destrucció d’afiliació continua minorant el seu ritme tot i que encara estam en el pitjor mes d’abril del cicle recessiu, en acumular-se cinc anys de davallades interanuals. Per comparació al mes d’abril de l’any 2008 el decrement en l’afiliació és del -15%, i en total el mercat laboral balear porta -67.249 afiliacions destruïdes. Dintre el conjunt de l’Estat les Illes Balears és l’única comunitat autònoma on el descens en el nombre d’afiliacions se situa per sobre del -1%. A tot l’Estat l’ajust anual és del -4,06%.

Desagregant les dades per règim d’afiliació tenim que l’ajust anual en el règim general, sense règims especials, és més sever i de mitjana es perden -4.560 afiliacions, amb una taxa de variació del -1,6%. El règim d’autònoms, amb una evolució positiva del +0,5%, guanya +411 afiliacions tot i que és el règim de la llar el que presenta evolucions més positives. Comparant les dades d’afiliació al règim especial de la llar amb les dades de règim de la llar i règim especial de l’any 2011 s’hauria produït un increment de +2.495 (+26%).

La variació mensual és positiva pel conjunt de l’afiliació, repetint-se el patró estacional observat en els cinc anys precedents, encara que en aquest any 2013 la variació és una mica més intensa que la de l’any 2012. L’afiliació mensual creix de mitjana un +7,25% i el volum s’incrementa en +25.961 afiliacions. En el conjunt de comunitats Balears torna a destacar per la intensitat de la seva estacionalitat, molt per sobre de l’estatal amb una variació mensual del +0,32%.

Actualment hi ha 84.041 persones registrades a l’atur, observant-se un significatiu descens tant en termes mensuals com anuals. Per comparació al mes de març el descens és del -7,21% (-6.535), un punt percentual més intens que el de 2012. Pel que fa a la variació anual es manté la tendència dels darrers sis mesos amb una progressiva intensificació en la taxa de descens que se situa ara en el -6,42%. En nombres absoluts la davallada afecta un total de -5.766 persones.

Quant a la contractació s’incrementa en un any en un +11,83% (+3.517). El total de contractes és de 33.249 dels quals el 86% són temporals, mantenint-se els elevats índexs de temporalitat existents en anys anteriors a la reforma laboral.

Davant d’aquest escenari, la secretària d’Ocupació, Joventut i Formació, Silvia Montejano, assegura que continua sent "molt preocupant” la baixada interanual d’afiliacions a la Seguretat Social, tot i que minora el ritme de destrucció d’afiliació. "El fet de no canviar el signe en positiu ens dóna una idea de la fragilitat del mercat laboral”, ha assenyalat. La mateixa valoració fa de l’atur, "amb xifres descoratjadores”, ha remarcat, atès que cada cop més les persones registrades a l’atur segueixen amb manco prestacions i manco subsidis.

La secretària d’Ocupació, Formació i Joventut també ha volgut destacar que el 86% de la contractació actual sigui temporal,. En aquest sentit, i a les portes de la nova temporada turística, CCOO reclama a l’empresariat illenc una "aposta ferma” per l’ocupació de qualitat i que "no facin”  contractacions injustificades a temps parcial, que acaben per convertir-se en jornades completes, sense drets i que obliqüen els treballadors a suportar càrregues de feina molt per sobre d’allò establert.


Així mateix, CCOO exigeix al Govern balear que tregui del calaix el Pla d’Ocupació i s’assegui, en el marc del diàleg social, amb les organitzacions sindicals i patronals més representatives per tal de concertar quines actuacions serien les més adients, especificant, amb claredat, amb quina dotació pressupostària comptaria.

"Continua sent molt preocupant la baixada d’afiliacions a la Seguretat Social"

martes 7 de mayo de 2013

 • Zona de afiliados
 • Afiliate a CCOO
Webs territoriales
 • seguro incapacidad temporal
 • Campaña en defensa de lo público
 • Guía Delegados AAPP
  • Agua Derecho Humano
  • Gaceta Sindical
 • Defendiendo lo público
 • Pon verde tu empresa
 • tribuna
  • Unitat
  • Revista_Trabajadora
 • Juventud
 • Guia_sobre_la_Incapacidad_Temporal_y_Mutuas_
 • Atlantis Seguros
  • Acceso_a_la_UNED_de_los_alumnos_de_la_privada
  • Acceso_a_la_UNED_para_alumnos_del_sector_publico
 • serveis
 • Serveis Assessoria juridica
 • Inscripción cursos formación
  • I_Concurso_de_relatos_cortos_La_salud_en_el_trabajo
  • Descuentos_en_la_universidad_on_line_de_La_Rioja
 • Guia_de_accion_sindical_y_VIH
 • II_Acuerdo_para_el_Empleo_y_la_Negociacion_Colectiva
 • Cuotas_de_CCOO_para_2017