Comisiones Obreras - FSC Galicia

Comisiones Obreras - FSC Galicia
1 de Maio. Primeiro as persoas

venres 18 de febreiro de 2011

Unha providencia dictada por un xuzgado de Badaxoz permite cuestionar a constitucionalidade do Real Decreto aprobado o 20 de maio de 2010 polo Goberno

Aberta a vía para que o Constitucional revise o recorte salarial aos funcionarios

O Xuzgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Badaxoz abriu a vía para elevar ao Tribunal Constitucional o recorte salarial do persoal funcionario das Administracións Públicas, nunha providencia ditada o 10 de febreiro ante o procedemento abreviado promovido por CCOO contra o recorte ao persoal do Concello de Badaxoz.

"Primeira providencia por esta cuestión no ámbito do contencioso administrativo "


O Xuzgado ditou con data 10 de febreiro de 2010 unha providencia pola que abre a vía a cuestionar a constitucionalidade de dita norma, ampliando tanto os motivos en cuestión, coma ao persoal afectado, ao extenderse ao persoal funcionario das Adminsitracións Públicas, segundo consta no procedemento abreviado 0000368/2010, promovido por CCOO de Extremadura, contra o recorte salarial practicado ao persoal do Concello de Badaxoz, en aplicación do RDL 8/2010, de 20 de maio, polo que adóptanse medidas extraordinarias para a redución do déficit público.

Esta providencia é a primeiro ditada no Estado por esta cuestión no ámbito Contencioso-Administrativo e, para o sindicato, significa que os mais de 3 millóns de persoas asalariadas non sector público español, tanto laborais coma funcionarios, persoal das distintas administracións, entes, empresas e organismos autónomos, "poderían obter a protección xudicial dos seus dereitos individuais e colectivos, mediante a intervención do Tribunal Constitucional".

A providencia, pola que se concede prazo ás partes para que "aleguen o que estimen pertinente sobre a necesidade de plantexar cuestión de inconstitucionalidade", en relación con algunhas disposicións contidas no RDL 8/2010, amplía os posibles motivos de inconstitucionalidade xa recollidos en autos de diferentes salas da xurisdición Social no estado.
Sen prexuzgar o senso final do procedemento, esta providencia "reforza!, segundo Enrique Fossoul, secretario xeral da Federación de Servizos á Cidadanía de CCOO, "a posición defendida polo noso sindicato fronte ao recorte salarial e en demanda da vixencia dos convenios e acordos acadados nas administracións e sector públicos".

CCOO manterá as actuación xurídicas e procesais iniciadas en defensa dos dereitos dos asalariados do sector público, no curso da súa campaña de accións xurídicas colectivas fronte ao recorte salarial e esixe ao Goberno o cumprimento do Acordo Administración-Sindicatos para o período 2010-2012.

Aberta a vía para que o Constitucional revise o recorte salarial aos funcionarios

venres 18 de febreiro de 2011

Ligazóns de interese relacionadas

Providencia do Xuzgado do Contencioso-Adminstrativo nº 2 de Badaxoz
Fronte aos recortes salariais, CCOO cos teus dereitos

Áreas temáticas relacionadas

Sectores - Administración autonómica - Actualidade
Actualidade - Sindical - Actualidad
Actualidade - Emprego - Actualidad
Actualidade - Formación - Actualidad
Actualidade - Mulleres e Políticas de igualdade - Actualidad
Actualidade - Saúde laboral - Actualidad
Sectores - Administración do estado - Actualidad
Sectores - Administración local - Actualidad
Sectores - Administración de xustiza - Actualidad
Sectores - Empresas públicas e ONCE - Actualidad
Sectores - Intevención social - Actualidade
Sectores - Aéreo e servizos turísticos - Actualidade
Sectores - Estradas - Actualidade
Sectores - Medios de comunicación, arte, cultura e deporte - Actualidade
Sectores - Ferroviario - Actualidade
Sectores - Mar - Actualidade
Sectores - Papel, artes gráficas e fotografía - Actualidade
Sectores - Postal - Actualidade
Sectores - Telecomunicacións - Actualidade

 • Zona de afiliados
 • Afiliate a CCOO
Webs territoriales
 • Abre acceso ós Blogs dos Sectores da FSC-Galicia.
 • Xornada Diversidade e Igualdade
 • FSC-Estatal
  • Guía práctica incapacidade laboral e mutuas
  • Enlace ISTAS
 • Sedes e contactos dos Sindicatos Comarcais da FSC Galicia
 • Acceso convenios.
 • Banner Vigo Pesqueiro
  • Diverclick
  • Banner
 • Resumo Prensa diaria.
 • Seguros Atlantis
 • Gaceta sindical
  • Convenio colaboración
  • Libro PDF
 • GALICIA SINDICAL
 • tribuna dos servizos á cidadanía
 • Fixemos facemos faremos
  • Fundación Paz e Solidariedade.
  • Fundación 10 de Marzo.
 • Queres ser delegado de CCOO.
 • Guia do delegado das AA.PP.
 • Convenio colaboración coa Academia ADAMS