Comisiones Obreras - FSC Galicia

luns 5 de outubro de 2015

CCOO asina o 1.º Plan de Igualdade na empresa de artes gráficas Einsa Print

 • Einsa Print conta con máis de 250 traballadores e traballadoras, e está situada no concello das Pontes.
 • A negociación do Plan de Igualdade comezara hai un ano.

O plan asinado está unicamente á espera da súa publicación. Terá unha vixencia de dous anos, prazo en que a comisión de seguimento traballará co fin de acadar os obxectivos marcados.

Einsa Print

Einsa Print

Os obxectivos principais que fixa o plan son os seguintes:
Promover na empresa o principio de igualdade de trato entre mulleres e homes, garantindo as mesmas oportunidades profesionais no emprego, selección, contratación, retribución, formación, desenvolvemento, promoción e condicións de traballo.
Garantir na empresa a ausencia de discriminación, directa ou indirecta, por razón de sexo, especialmente a derivada da maternidade, paternidade, a asunción de obrigas familiares, o estado civil e as condicións de traballo.
Eliminar toda manifestación de discriminación na promoción interna e selección, co obxecto de acadar na empresa unha representación equilibrada da muller.
Prever o acoso laboral, sexual e o acoso por razón se sexo, implantando un código de conduta que protexa a todos os traballadores e traballadoras de calquera ofensa de natureza sexual.
Promover, mediante accións de comunicación e formación, a igualdade de oportunidades en todos os niveis organizativos.
Potenciar a conciliación da vida profesional, persoal e familiar de todo o cadro de persoal, con independencia da súa antigüidade na empresa.

CCOO asina o 1.º Plan de Igualdade na empresa de artes gráficas Einsa Print

luns 5 de outubro de 2015

 • Zona de afiliados
 • Afiliate a CCOO
Webs territoriales
 • Abre acceso ós Blogs dos Sectores da FSC-Galicia.
 • Xornada Diversidade e Igualdade
 • FSC-Estatal
  • Guía práctica incapacidade laboral e mutuas
  • Enlace ISTAS
 • Sedes e contactos dos Sindicatos Comarcais da FSC Galicia
 • Acceso convenios.
 • Banner Vigo Pesqueiro
  • Diverclick
  • Banner
 • Resumo Prensa diaria.
 • Seguros Atlantis
 • Gaceta sindical
  • Convenio colaboración
  • Libro PDF
 • GALICIA SINDICAL
 • tribuna dos servizos á cidadanía
 • Fixemos facemos faremos
  • Fundación Paz e Solidariedade.
  • Fundación 10 de Marzo.
 • Queres ser delegado de CCOO.
 • Guia do delegado das AA.PP.
 • Convenio colaboración coa Academia ADAMS