Comisiones Obreras - FSC País Valencià - Administración Local

Comisiones Obreras - FSC País Valencià - Administración Local
Afiliate a CCOO Zona de afiliados CCOO

viernes 12 de abril de 2019

Salaris

CCOO de l'Ajuntament de Xàtiva critica la proposta de la corporació de rebaixar els salaris del personal.

L'equip de govern de Xàtiva pressiona als treballadors i treballadores perque accepten unes propostes perjudicials per als seus interessos

Ajuntament

Ajuntament


La Secció Sindical de l'Ajuntament de Xàtiva vol manifestar el seu rebuig al que consideren una presa de pèl i una manifestament clara voluntat impositiva de la corporació municipal de Xàtiva.

L'equip de Govern, en l'àmbit de la Mesa General de Negociació, màxim àmbit de debat i negociació a les Administracions Locals de matèries relatives als drets dels i les treballadores, ha promogut un procés pel qual modificar els salaris, a l'alça i a la baixa del personal d'aquesta entitat.

Primer amb un coeficient corrector directe, després amb el mateix però camuflat entre altres qüestions, el Govern de la ciutat ha mostrat la seua cara més fosca, considerant que el personal té unes retribucions superiors a les que li correspondrien.

És per això, que en un acte deplorable, ha deixat de banda les propostes que es plantejaven per este sindicat, i ha actuat modificant unilateralment els factors reguladors de la Relació de Llocs de Treball, element que determina els nivell i el valor econòmic dels complements salarials.

A més, no negant-se este sindicat a iniciar unes negociacions sobre el conjunt total de l'esmentada Relació de Llocs de Treball, el consistori ha generat una discriminació clara, sense cap argument ni criteri objectiu, entre el propi personal, modificant, a vegades en positiu, altres en negatiu, les retribucions de sols una part del conjunt de persones al servei de l'administració local.

És voluntat d'este sindicat, mostrar el seu rebuig a aquesta proposta, considerant-la manifestament contrària als principis sindicals bàsics i als criteris generals que plantegen una preeminència d'allò beneficiós per a la col·lectivitat, sobre allò individual.

Hi ha molts departaments de l'ajuntament que necessiten una revisió urgent de les seues retribucions,que veuen com les seues reivindicacions de tants anys, no han sigut escoltades, i pateixen una minusvaloració salarial evident, quan la pròpia RLT marca quin ha de ser el seu salari i no es planteja cap mesura eficaç per resoldre-ho.

Considerem demostrada la poca sensibilitat d'aquest govern en la defensa dels interessos i dels drets del personal, i manifestem públicament, que no esperaven aquest comportament de partits progressistes.

CC.OO seguirem lluitant en defensa de les condiciones de tots i totes!!

CCOO de l'Ajuntament de Xàtiva critica la proposta de la corporació de rebaixar els salaris del personal.

viernes 12 de abril de 2019