Comisiones Obreras - FSC País Valencià - Administración Local

Comisiones Obreras - FSC País Valencià - Administración Local
Afiliate a CCOO Zona de afiliados CCOO

miércoles 2 de octubre de 2013

Campanya en Defensa dels Serveis Municipals

Campaña de CCOO en la Comarca de l'Horta e Ideas fuerza para parar esta Reforma de la Local

Máxima distribución de los carteles. Trabajaros las conciencias. La mayoría no sabe de que va todo esto. El Gobierno ha jugado muy bien la baza de vender humo en torno al sueldo de los políticos y la supresión de duplicidades...

Cartell de les Marxes

Cartell de les Marxes

CCOO PV informem la ciutadania que la reforma de l’Administració local, que cerca quasi en exclusiva el compliment de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, tindrà aquests efectes de reculada en el temps, tornant a la dècada dels 40:

Pèrdua del dret dels municipis i de les comunitats autònomes a organitzar-se.

Pèrdua de capacitat política i econòmica dels ajuntaments.

Pèrdua de participació social directa de la ciutadania en la seua administració més propera.

Restricció de drets derivats de legislacions sectorials sobre immigració, dona, educació, etc.

Pèrdua de la capacitat de gestió dels ajuntaments dels municipis de menys de 20.000 habitants.

Exclusió de serveis socials, educació i sanitat de les competències municipals minvant els serveis a la ciutadania que es presten.

La supressió i les privatitzacions de serveis en aplicació de l'Ordre ministerial i el "cost de referència dels serveis” que determinara.

Manteniment de duplicitat de competències d’administracions però amb subordinació dels ajuntaments a diputacions i als governs autonòmics i tots en un procés centralitzador de competències de control i normativa a favor de l’estat.

Manteniment del dèficit de finançament a les administracions autonòmica i local quant als serveis que presta a la ciutadania.

No és veritat que siga necessari retallar els serveis en les administracions locals per la Llei d’estabilitat pressupostària. Les entitats locals són les administracions amb menor dèficit, -0.20%, enfront del -1.73% de les comunitats autònomes i del -6.98% de l’Administració central, (dades del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que s’incrementaria un 3.25% amb les ajudes a la banca).
Aquest Projecte de llei és contrari a allò disposat en la Carta europea de l’autonomia local, que defineix "l'Autonomia local com el dret i la capacitat efectiva de les entitats locals d’ordenar i gestionar una part important dels afers públics”.

Aquesta Carta europea, ratificada per Espanya, també és vulnerada en el seu art. 4, Abast de l'Autonomia local: "l’exercici de les competències públiques ha de incumbir, de manera general, preferentment a les autoritats més properes als ciutadans”.
  
Per tot això, CCOO PV demanem la retirada del Projecte i la promoció d’un gran debat social sobre el model d'Administració local necessari i convenient al benestar social de la ciutadania. Ens posem a la disposició de la societat en general per ampliar informació. Convidem a promoure la participació i la defensa dels drets de ciutadania en les administracions locals per detenir la nova retallada de serveis públics que aquesta reforma comporta.

PINXEU EN "VER MÁS IMÁGENES"

.

Campaña de CCOO en la Comarca de l'Horta e Ideas fuerza para parar esta Reforma de la Local

miércoles 2 de octubre de 2013

 • Mesas
 • No a la Destrucció de l'Ocupació Pública als Ajuntaments
 • Campanya Transparencia Tribunals Selecció
 • CCOO primera fuerza sindical en las aapp
 • Acces a l' informació sobre el II Acord-Marc i documents
 • EESS
 • Acces a La Local
 • Acces InfoSALpv
 • Defensa dels Serveis Públics
 • Acces a l' espai web de policia
 • Acceso al Blog de minyonsvalencians
 • Acces a l¿espai de Bombers
 • Acces a Document i Legislació
 • Acceso Segruo I.T.